4001702

december 13, 2016 1:12 pm

Denna bild kommer från Romarello AB och är fri för all publicering.
Foto: Lasse Hejdenberg 111103
Hejdlösa Bilder AB
Box 594
581 07 Linköping
www.hejdlosa.se
lasse.hejdenberg@hejdlosa.se
+46703311118
fax. 013-311118
Med lokalt producerad Biogas i tanken!